Přeskočit na obsah

Rostlinná výroba

Hlavní zastoupení v osevním postupu mají obiloviny. Pěstujeme pšenici potravinářskou i krmnou, sladovnický ječmen jarní i ozimý, žito a oves. Další komoditou jsou olejniny to je ozimá řepka, slunečnice a mák. Z okopanin mají největší zastoupení kukuřice a cukrová řepa, z luskovin hrách a lupina.

Větší část produkce je určena pro průmyslové zpracování v mlýnech, loupárnách, sladovnách a cukrovarech a menší procento pro krmivo hospodářských zvířat.

Rostlinná výroba produkuje i mnoho tun osiv ve vyšších stupních množení určených pro osev v dalších letech. Každoročně zakládáme odrůdové pesticidní výživářské pokusy u různých plodin, kde pod dohledem odborníků z výzkumných ústavů a obchodních firem vyhodnocujeme nové odrůdy a metody pěstování.

Snažíme se o citlivý přístup k přírodě a v rámci velkovýrobních technologií i o udržení a zvyšování úrodnosti obhospodařovaných pozemků. Uplatňujeme protierozní opatření, která většinou přispívají i ke zlepšení vzhledu krajiny.

Naše společnost má zájem o pronájem i nákup zemědělské půdy v širokém okolí Kolína. Pronajímatelům se snažíme proplácet nájemné odpovídající, ve většině případů, vysoké kvalitě obhospodařované půdy.


Ceník plodin platný od 1. října 2023

Pšenice ozimá
Kukuřice
Ječmen 
Kmín
Mák modrý
Při odběru zboží nad 20.000,- Kč bez DPH poskytujeme slevu 10 %