O nás

Společnost POLINE s.r.o. byla založena v roce 1996. Předcházela jí tříletá spolupráce samostatně hospodařících rolníků, formou sdružení, v lokalitě bývalého zemědělského družstva Květ Červené Pečky. Jméno společnosti daly tři vesnice na okraji úrodného Polabí jižně od Kolína – Polepy, Libenice a Nebovidy.

V době svého vzniku jsme obhospodařovali cca 600 hektarů zemědělské půdy, chovali jsme skot a prasata. Postupným rozvojem došlo k navýšení obhospodařovaných ploch na výměru 2000 hektarů. Opustili jsme chov skotu a částečně redukovali chov prasat.

Působíme převážně v okolí Kolína. Spolupracujeme s řadou výkupních podniků a společností nejen z tohoto regionu. K nejdůležitějším partnerům však patří ZZN Polabí Kolín.

Po vybudování významné skladovací kapacity v roce 2010 jsme začali obchodovat i se vzdálenějšími firmami v rámci zemědělského sektoru včetně zahraničních.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 -

Image 9 -

Image 10 -

Image 11 -

Image 12 -

Image 13 -

Image 14 -

Image 15 -

Image 16 -

Image 17 -

Image 18 -

Kontakt
rostlinná výroba
tel. 321 761 353
fax 321 761 398
ekonomický úsek
fax 321 761 688
živočišná výroba
tel. 321 761 186
silo
tel. 734 504 442
      313 034 238
email