Skladování a úprava obilí

V roce 2010 jsme ve firmě dobudovali skladovací kapacity na 20 000 tun zemědělských komodit. Na tomto středisku v Nebovidech umíme předčistit, vyčistit, usušit a uskladnit obiloviny, slunečnici, řepku i kukuřici.

V laboratoři pomocí moderních přístrojů stanovujeme kompletní kvalitativní parametry obilovin, olejnin, luskovin a kukuřice, včetně obsahu mykotoxinů (DON).

Po dohodě nakupujeme jednotlivé komodity a provádíme službou stanovení jejich kvalitativních parametrů.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 -

Image 9 -

Image 10 - Tady hlídám já!
Tady hlídám já!
Kontakt
rostlinná výroba
tel. 321 761 353
fax 321 761 398
ekonomický úsek
fax 321 761 688
živočišná výroba
tel. 321 761 186
silo
tel. 734 504 442
      313 034 238
email