Rostlinná výroba

Hlavní zastoupení v osevním postupu mají obiloviny. Pěstujeme pšenici potravinářskou i krmnou, sladovnický ječmen jarní i ozimý, žito a oves. Další komoditou jsou olejniny to je ozimá řepka, slunečnice a mák. Z okopanin mají největší zastoupení kukuřice a cukrová řepa, z luskovin hrách a lupina.

Pro chovatele exotického ptactva produkujeme několik druhů pros, lesknici nebo mohár.

Větší část produkce je určena pro průmyslové zpracování v mlýnech, loupárnách, sladovnách a cukrovarech a menší procento pro krmivo hospodářských zvířat.

Rostlinná výroba produkuje i mnoho tun osiv ve vyšších stupních množení určených pro osev v dalších letech. Každoročně zakládáme odrůdové pesticidní výživářské pokusy u různých plodin, kde pod dohledem odborníků z výzkumných ústavů a obchodních firem vyhodnocujeme nové odrůdy a metody pěstování.

Snažíme se o citlivý přístup k přírodě a v rámci velkovýrobních technologií i o udržení a zvyšování úrodnosti obhospodařovaných pozemků. Uplatňujeme protierozní opatření, která většinou přispívají i ke zlepšení vzhledu krajiny.

Naše společnost má zájem o pronájem i nákup zemědělské půdy v širokém okolí Kolína. Pronajímatelům se snažíme proplácet nájemné odpovídající, ve většině případů, vysoké kvalitě obhospodařované půdy.


Ceník krmiv pro chovatele platný od 20. září 2018  

                                                      Kč/kg bez DPH 15 %          s DPH

pšenice                                                   6,00                              6,90  

kukuřice                                                  6,00                              6,90  

kmín                                                      65,00                            75,00

ječmen                                                     6,00                             6,90 

slunečnice žíhaná malá                         10,00                           11,50    

Při odběru zboží nad 20.000,- Kč bez DPH poskytujeme slevu 10 %

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 -

Image 9 -

Image 10 -

Image 11 -

Image 12 -

Image 13 -

Image 14 -

Image 15 -

Image 16 -

Image 17 -

Image 18 -

Image 19 -

Image 20 -

Image 21 -

Image 22 -

Image 23 -

Image 24 -

Image 25 -

Image 26 -

Image 27 -

Image 28 -

Image 29 -

Image 30 -

Image 31 -

Image 32 -

Image 33 -

Image 34 -

Image 35 -

Image 36 -

Image 37 -

Image 38 -

Image 39 -

Image 40 -

Image 41 -

Image 42 -

Image 43 -

Image 44 -

Image 45 -

Image 46 -

Image 47 -

Image 48 -

Image 49 -

Image 50 -

Image 51 -

Image 52 -

Image 53 -

Image 54 -

Image 55 -

Image 56 -

Image 57 -

Image 58 -

Image 59 -

Image 60 -

Image 61 -

Kontakt
rostlinná výroba
tel. 321 761 353
fax 321 761 398
ekonomický úsek
fax 321 761 688
živočišná výroba
tel. 321 761 186
silo
tel. 734 504 442
      313 034 238
email