Rostlinná výroba

Hlavní zastoupení v osevním postupu mají obiloviny. Pěstujeme pšenici potravinářskou i krmnou, sladovnický ječmen jarní i ozimý, žito a oves. Další komoditou jsou olejniny to je ozimá řepka, slunečnice a mák. Z okopanin mají největší zastoupení kukuřice a cukrová řepa, z luskovin hrách a lupina.

Větší část produkce je určena pro průmyslové zpracování v mlýnech, loupárnách, sladovnách a cukrovarech a menší procento pro krmivo hospodářských zvířat.

Rostlinná výroba produkuje i mnoho tun osiv ve vyšších stupních množení určených pro osev v dalších letech. Každoročně zakládáme odrůdové pesticidní výživářské pokusy u různých plodin, kde pod dohledem odborníků z výzkumných ústavů a obchodních firem vyhodnocujeme nové odrůdy a metody pěstování.

Snažíme se o citlivý přístup k přírodě a v rámci velkovýrobních technologií i o udržení a zvyšování úrodnosti obhospodařovaných pozemků. Uplatňujeme protierozní opatření, která většinou přispívají i ke zlepšení vzhledu krajiny.

Naše společnost má zájem o pronájem i nákup zemědělské půdy v širokém okolí Kolína. Pronajímatelům se snažíme proplácet nájemné odpovídající, ve většině případů, vysoké kvalitě obhospodařované půdy.


Ceník produktů platný od 1. září 2019  

Kč/kg bez DPH 15 % s DPH
pšenice 5,00 5,75
kukuřice 5,00 5,75
ječmen  5,50 6,33
     

Při odběru zboží nad 20.000,- Kč bez DPH poskytujeme slevu 10 %