Galerie

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 - Silo v Nebovidech
Silo v Nebovidech
Image 6 -

Image 7 - Automatické odebírání vzorků na sile
Automatické odebírání vzorků na sile
Automatické odebírání vzorků na sile
Image 8 - Postřikovač
Postřikovač
Image 9 - Pole u Kolína
Pole u Kolína
Pole u Kolína
Image 10 - Žně u Kolína
Žně u Kolína
Image 11 - Sklizeň slunečnice
Sklizeň slunečnice
Image 12 - Nakladač
Nakladač
Image 13 -

Image 14 - Postřikovač
Postřikovač
Image 15 -

Image 16 -

Image 17 - Skládka řepy v Nebovidech
Skládka řepy v Nebovidech
Image 18 - Skládka řepy u Pašinky
Skládka řepy u Pašinky
Skládka řepy u Pašinky
Image 19 - Slizeč řepy
Slizeč řepy
Image 20 -

Image 21 - traktor New Holland
traktor New Holland
Image 22 -

Image 23 -

Image 24 -

Image 25 -

Image 26 -

Image 27 -

Image 28 -

Image 29 -

Image 30 -

Image 31 -

Kontakt
rostlinná výroba
tel. 321 761 353
fax 321 761 398
ekonomický úsek
fax 321 761 688
živočišná výroba
tel. 321 761 186
silo
tel. 734 504 442
      313 034 238
email